تلفن: 02166661035 ایمیل: info[at]abtyn.com

زومیت

زومیت

تا زمانی که منو دوست داری
  • خط تلفن: (804) 744-4514
  • آدرس :اهراب، Tabriz, East Azerbaijan Province, Iran
  • ایمیل : Zumit.vst@gmail.com
  • http://fanoosweb.ir

جزئیات شرکت

یک شرکت مشاور برجسته واقع در مرکز شهر شیکاگو به دنبال دستیار مدیر برای پیوستن به تیم گسترش خود است! این فرد حمایت از سطح بالا را به یک تیم از مدیران، و همچنین حمایت متناوب برای تیم های مشاوره ارائه خواهد داد.

موقعیت خالی

زومیت

مدیر ارشد قراردادهای دارایی

400 IRR - 1,500 IRR
استان فارس استان فارس استان فارس استان فارس , ایران ایران ایران ایران
زومیت

فروش مالی اجرایی

700 IRR - 1,400 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران

طرح بندی

رنگ ها

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس زمینه

بافت پس زمینه