تلفن: 02166661035 ایمیل: info[at]abtyn.com

آوین

آوین

زمان برای عشق من
  • خط تلفن: (860) 763-0195
  • آدرس :کرج، Alborz Province, Iran
  • ایمیل : aoevn.vst@gmail.com
  • http://fanoosweb.ir

جزئیات شرکت

یک شرکت مشاور برجسته واقع در مرکز شهر شیکاگو به دنبال دستیار مدیر برای پیوستن به تیم گسترش خود است! این فرد حمایت از سطح بالا را به یک تیم از مدیران، و همچنین حمایت متناوب برای تیم های مشاوره ارائه خواهد داد.

موقعیت خالی

طرح بندی

رنگ ها

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس زمینه

بافت پس زمینه