تلفن: 02166661035 ایمیل: info[at]abtyn.com

ویتامام

ویتامام

عشق تو مثل یک آهنگ عشق
  • خط تلفن: (270) 369-6598
  • آدرس :أصفَهان، Iran
  • ایمیل : Vivatam.vst@gmail.com
  • http://fanoosweb.ir

جزئیات شرکت

یک شرکت مشاوره مالی ملی به دنبال اضافه کردن تحلیلگر عملیات منابع انسانی برای حمایت از تیم منابع انسانی است! کاندیدای ایده آل توجه جدی به جزئیات و مهارت های ارتباطی عالی و کلامی دارد. T

موقعیت خالی

ویتامام

مدیر بازاریابی گروه

400 IRR - 1,200 IRR
اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان , استان اصفهان استان اصفهان استان اصفهان استان اصفهان , ایران ایران ایران ایران

طرح بندی

رنگ ها

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس زمینه

بافت پس زمینه