شرایط بیمه بیکاری

” مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری”  فرد بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار می‌باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار، بیکار موقت شناخته اطلاعت بیشتر دربارهشرایط بیمه بیکاری[…]

طرح مشوق های بیمه ای سهم کارفرما

با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۹۶/۱/۱۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۹۶/۱/۳۰ معاون اول رئیس جمهور در خصوص “بسته های رونق تولید و اشتغال” و مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال در خصوص “دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی” موضوع دستور ضمیمه نامه ۷۶۶۲۰ مورخ ۹۶/۴/۲۸ وزیر محترم تعاون، اطلاعت بیشتر دربارهطرح مشوق های بیمه ای سهم کارفرما[…]

مراحل گردش کار در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی آبتین

مدارک ثبت نام: ۱) تکمیل فرم ثبت نام توسط کارجو در کاریابی ۲) ارائه کپی کارت ملی ۳) ارائه کپی شناسنامه ۴) ارائه کپی کارت پایان خدمت( مخصوص آقایان) ۵) پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ۲۰،۰۰۰ تومان. ۶) ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ ۷) ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی(حسب مورد) ۸) ارائه کپی گواهینامه دوره اطلاعت بیشتر دربارهمراحل گردش کار در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی آبتین[…]

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال ۱۳۹۸

۱- حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می باشد: ۱-۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ ۲۷۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد. ۲-۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد. تبصره اطلاعت بیشتر دربارهابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال ۱۳۹۸[…]

متن قانون کار

قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ ماده۱- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا اطلاعت بیشتر دربارهمتن قانون کار[…]