آذر ۲۲, ۱۳۹۶

توانا سازی کارجویان

با عنایت به تعاملات فی مابین موسسه مشاوره شغلی و کار یابی آبتین با مراکز آموزشی، فنی و حرفه ای برای پرورش استعداد های بالقوه افراد، کارجویان گرانقدر می توانند از خدمات مشاوره ای و معرفینامه های این مجموعه برای برخورداری از مزایای ویژه آموزش در مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند.