تیر ۲۰, ۱۳۹۷

بیمه بیکاری

مرکز مشاوره شغلی و کاریابی آبتین با اخذ مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آماده ارائه خدمات امور بیمه بیکاری و برقراری مقرری ایام بیکاری کارکنان و کارگران منطقه ۱۸ تهران می باشد.